Trình tạo mã QR

Tạo mã QR đơn giản và nâng cao. Dễ dàng, có thể tùy chỉnh và theo dõi.

 
Mẫu QR
Bạn nhận được 13 mẫu mã QR tích hợp sẵn để bắt đầu ngay lập tức.
Riêng tư
Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào về mã QR đã tạo của bạn, ngoại trừ những dữ liệu mà bạn tự ý lưu vào tài khoản của mình.
Tùy chỉnh cao
Tạo mã QR bạn cần, tạo nhãn hiệu bằng màu sắc và biểu tượng của riêng bạn.
Theo dõi pixels
Các pixel theo dõi Facebook, Google Analytics, Google Tag Manager, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Quora.
Dự án
Cách dễ nhất để phân loại các tài nguyên được quản lý của bạn.
Tùy chỉnh Domain
Kết nối miền của riêng bạn hoặc sử dụng những miền được xác định trước của chúng tôi.
 

Mã QR tĩnh

Mã QR tĩnh là cố định, có nghĩa là tất cả dữ liệu được nhúng trực tiếp vào mã QR. Sau khi được tạo và in để sử dụng trong thế giới thực, nó không thể thay đổi được.

  • Hoàn toàn tùy biến
  • Không có giới hạn quét
  • Không lưu trên máy chủ